داخلی صفحه رسانه آرشيو خبر
 
روزنامه جمهوری اسلامی
اينست اعتدال در سياست
روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله خودنوشت:تفاوت روش دكتر روحاني در پاسخ دادن به سؤال اين قبيل خبرنگاران با افرادي كه خود را تاريخ‌دان و سياستمدار و روان شناس و اقتصاددان و فيلسوف و همه فن حريف مي‌دانند و با اشتياق فراوان به هر سؤالي پاسخ مي‌دهند اينست كه اينان به همان دامي كه براي آنها پهن شده است مي‌افتند و آنكس كه چه بسا تاريخ‌دان هم باشد ولي وارد اين بحث‌ها نمي‌شود، خود را با زيركي از دام‌ها نجات مي‌دهد و به مسائل مهم‌تري مي‌پردازد
روحانی
نخست وزير رژيم صهيونيستي، در عكس‌العملي نسبت به مصاحبه دكتر روحاني رئيس جمهوري اسلامي ايران با شبكه تلويزيوني ان. بي. سي گفت: مصاحبه رئيس‌جمهور ايران نوعي بازي با الفاظ با هدف فريب دادن غرب است.
اين سخن نتانياهو، چه درست باشد و چه درست نباشد، نشان دهنده تأثيرگذار بودن اظهارات رئيس جمهوري اسلامي ايران در مصاحبه با شبكه تلويزيوني ان. بي. سي مي‌باشد. اگر دكتر روحاني از اين مهارت برخوردار باشد كه بتواند از طريق بازي با الفاظ، به دام رسانه‌هاي كار كشته نيافتد و از ميدان مصاحبه پيروز خارج شود، اين يك موفقيت است. و اگر چنين نباشد بلكه رئيس‌جمهور ايران بدون پرده پوشي، آنچه در ذهن داشته را به زبان آورده و با مصاحبه كننده در ميان گذاشته، با توجه به اينكه نخست‌وزير رژيم صهيونيستي از اين مصاحبه عصباني است، باز هم بايد پذيرفت كه اين مصاحبه با موفقيت همراه بوده است.
علاوه بر اين، اگر فرمايش معروف امام خميني را معيار قرار دهيم كه مي‌فرمودند هر وقت دشمن از ما اظهار عصبانيت مي‌كند بايد بدانيم كه كار درستي كرده ايم، نفس عصبانيت نخست‌وزير رژيم صهيونيستي از مصاحبه رئيس جمهوري ايران نشان مي‌دهد محتواي اين مصاحبه در جهت منافع ملي ايران قرار داشته و به زيان صهيونيست‌ها بوده است. در اين واقعيت نمي‌توان ترديد كرد كه منافع رژيم صهيونيستي با منافع و مصالح ملت ايران قابل جمع نيست و اين دو در مقابل همديگر قرار دارند.
بنابر اين، عصبانيت نخست‌وزير رژيم صهيونيستي و مذمت او از مصاحبه رئيس‌جمهور ايران، آشكارا نشان مي‌دهد اين مصاحبه توانسته تأثير خود را بگذارد و منافع نامشروع صهيونيست‌ها را در معرض خطر قرار دهد.
اكنون به سراغ محتواي مصاحبه برويم و به اين سؤال پاسخ بدهيم كه چرا نخست‌وزير رژيم صهيونيستي از اظهارات رئيس جمهوري اسلامي ايران خشمگين است.
خبرنگار شبكه ان. بي. سي از دكتر روحاني پرسيد: آيا شما هولوكاست را افسانه مي‌دانيد؟
دكتر روحاني جواب داد: "من،‌ تاريخ‌دان نيستم، سياستمدارم. چيزي كه براي ما مهم است اينست كه كشورهاي منطقه و مردم به يكديگر نزديك‌تر شوند و بتوانند از خشونت و بي‌عدالتي دوري كنند."
اهميت اين پاسخ رئيس‌جمهور هنگامي روشن مي‌شود كه هدف خبرنگار شبكه ان. بي. سي از مطرح كردن سؤال درباره هولوكاست را بدانيم. او نيامده بود آقاي روحاني را در رسانه‌هاي آمريكا و غرب مطرح كند و با نيت خالص رئيس جمهوري اسلامي ايران را به ملت‌هاي غربي بشناساند. رسانه‌هاي غربي از اين قبيل مصاحبه‌ها اهداف روشني دارند. نگاه خوشبينانه اينست كه آنها درصدد ادامه دادن به تبليغات خود درباره جمهوري اسلامي ايران هستند و مي‌خواهند به مردم خود بگويند در ايران تا نظام جمهوري اسلامي برقرار است هر كس قدرت اجرائي را دردست بگيرد، دشمن غرب است و تلاش مي‌كند منافع غربي‌ها را هدف قرار دهد. ولي نگاه بدبينانه يا شايد واقع بينانه اينست كه آنها مي‌خواهند چهره‌اي كه مورد نظر خودشان است را از ايران ترسيم كنند و با مطرح ساختن موضوعاتي از قبيل هولوكاست و موجوديت اسرائيل، تله‌اي بگذارند و رئيس‌جمهور ايران را به دام بياندازند. زيرا فكر مي‌كنند يا پاسخي مي‌دهد كه صهيونيست‌ها و حاميان غربي آن‌ها را عصباني مي‌كند و يا برعكس، طوري حرف مي‌زند كه مردم ايران از او مي‌رنجند. در هر دو صورت، آنها به هدف خود خواهند رسيد.
پاسخ دكتر روحاني به اين سؤال خبرنگار "ان.بي.سي"، نقشه او را نقش برآب كرد. اين جمله كه "من تاريخ‌دان نيستم، سياستمدارم". بايد براي خبرنگاري كه مي‌خواست رئيس‌جمهور ايران را به دام بياندازد، يك ضد حمله بود. به همين دليل، خبرنگار نتوانست اين موضوع را ادامه بدهد و به نقطه دلخواه خود برساند.
تفاوت روش دكتر روحاني در پاسخ دادن به سؤال اين قبيل خبرنگاران با افرادي كه خود را تاريخ‌دان و سياستمدار و روان شناس و اقتصاددان و فيلسوف و همه فن حريف مي‌دانند و با اشتياق فراوان به هر سؤالي پاسخ مي‌دهند اينست كه اينان به همان دامي كه براي آنها پهن شده است مي‌افتند و آنكس كه چه بسا تاريخ‌دان هم باشد ولي وارد اين بحث‌ها نمي‌شود، خود را با زيركي از دام‌ها نجات مي‌دهد و به مسائل مهم‌تري مي‌پردازد. تفاوت مهم‌تر اينست كه نيفتادن در دام رسانه‌هاي غربي، بهانه‌اي براي وارد ساختن آسيب‌هاي فراوان به كشور و منافع ملت به دست آنها و دست‌هاي پشت پرده و صحنه‌گردانان نمي‌دهد ولي كساني كه در اين دام مي‌افتند براي ارضاي نفسانيات خودشان، زمينه را براي وارد شدن ضربات زيانبار به كشور و ملت فراهم مي‌كنند. تفاوت ديگر اينست كه صهيونيست‌ها، كه چه بسا طراحان پشت پرده اين قبيل سؤال‌ها هستند، با جواب‌هاي غيرزيركانه مسئولين ما به هدف خود مي‌رسند ولي با مواجه شدن با جواب‌هاي زيركانه، دچار مشكل مي‌شوند و از فرط خشم و عصبانيت، اظهارات رئيس‌جمهور را فريبكاري مي‌نامند!
نكته جالب توجه اينست كه زيركي در برابر خبرنگاران دام گستر، به عقب‌نشيني از مواضع اصولي نظام جمهوري اسلامي نيز منجر نمي‌شود. در همين مصاحبه، خبرنگار "ان. بي. سي" درباره اينكه آيا رئيس جمهوري ايران به نابودي اسرائيل اعتقاد دارد يا نه، پرسيد و دكتر روحاني در جواب گفت: چيزي كه ما به دنبال آن هستيم، حاكميت اراده مردم است، ما به صندوق رأي اعتقاد داريم. رئيس‌جمهور افزود: اسرائيل، رژيمي اشغالگر و دولتي غاصب است كه به مردم منطقه ستم مي‌كند و با سياست‌هاي جنگ افروزانه باعث ايجاد بي‌ثباتي در منطقه شده است."
جالب‌تر، پاسخ رئيس‌جمهور به اين سؤال خبرنگار "ان. بي. سي" است كه نظر وي را درباره سخن نخست‌وزير رژيم صهيونيستي كه گفته بود "آقاي روحاني گرگي در لباس ميش است" پرسيد و آقاي روحاني گفت: "اسرائيل كه يك رژيم غاصب و اشغالگر است، نبايد به خودش اجازه بدهد درباره دولتي كه با انتخاب دموكراتيك و آزاد روي كار آمده اظهارنظر كند."
اين پاسخ‌ها، از يكطرف حاوي مواضع روشن نظام جمهوري اسلامي درباره رژيم غاصب صهيونيستي و حقوق مردم فلسطين است كه بايد با رأي خود، دولت مورد نظرشان را در آن سرزمين مستقر كنند و از طرف ديگر هيچ بهانه‌اي به دشمن براي تبليغات عليه نظام جمهوري اسلامي ايران نمي‌دهد. درست به همين دليل است كه نخست‌وزير رژيم صهيونيستي ناچار شده به اظهارنظري عاجزانه كه مخصوص ضعفا و شكست خوردگان است پناه ببرد.
آنچه در اين مصاحبه توسط رئيس‌جمهور مطرح شد، منطبق بر خط مشي اعتدالي بود. اينست اعتدال در سياست، همان چيزي كه به عنوان جان مايه دولت تدبير و اميد مطرح است. انتظار عموم مردم اينست كه اين دولت در تمام زمينه‌هاي ديگر به ويژه اقتصاد و فرهنگ نيز سياست اعتدال را تحقق بخشد. انتظار بالاتر اينكه دو قوه مقننه و قضائيه نيز با مشي اعتدالي به پيش بروند كه اگر چنين شود نظام جمهوري اسلامي به اهداف والاي خود دست خواهد يافت.
 
کد مطلب: 2024
Share/Save/Bookmark
 
تاریخ انتشار : شنبه ۳۰ شهريور ۱۳۹۲
ساعت انتشار : ۱۱:۰۸
 
 


انتشار یافته : ۰نظر     در صف انتشار : ۰نظر     تکراری،غير قابل انتشار : ۰نظر