داخلی صفحه دیدگاه آرشيو يادداشت
 
کتمان محمد
سامان مهدور
در اثر مجیدی، محمدِ انسان چونان ستاره دنباله‌داری تنها لمحه‌ای در میان آسمان رازآلود محمدِ فرا انسان ظاهر می‌شود و باز مکتوم می‌ماند. مجیدی در این اثر بیش از آنکه روایتگر رحمانیت محمد باشد، روایتگر قدرت رازآلود خدای محمد است.
«مدت‌ها به این فکر می‌کردم که چرا در تمام این سال‌ها ما همیشه واکنشی عمل کرده ایم و بعد واکنش‌های ما را هم در رسانه‌های خود تصویر کرده‌اند ... به این نتیجه رسیدم که جهان اسلام در معرفی فرهنگ اسلام بسیار کم‌کاری کرده است و همین کم‌کاری باعث شده است که دنیای غرب یا از سر جهل و یا طبق یک پروژه اسلام هراسی قرائتی زشت و خشونت‌بار از اسلام پدید آورد.»
مجید مجیدی با چنین نگاهی از دسترنج کوشش هفت‌ساله‌اش –محمد رسول‌الله- پرده برمی‌دارد. خود را پرچم‌دار آغاز یک نهضت فرهنگی می‌داند و از هدف‌های بزرگ می‌گوید. مجیدی دردمندانه محمد را می‌نمایاند، دردی که یا در سکوت محض دستگاه‌های فرهنگی جوامع اسلامی ریشه دارد، و یا با فریاد