داخلی صفحه دیدگاه آرشيو يادداشت
 
بعثتِ اخلاق؛ نگاهی به ختم رسالت و اخلاق محمدی
علی شفیعی
جهان اگر هم بی‌معنا قابل زیستن باشد به یقین با معنا، زیستی زیباتر دارد. نسیم معنادهی به زیست البته تنها از دل آسمان و وحی بر انسان و جهان نمی‌ورزد اما به یقین نسیم آسمانی معنایی روح‌نوازتر و شنیدنی‌تر است.
بعثتِ اخلاق؛ نگاهی به ختم رسالت و اخلاق محمدی
بعثت – که همان نسیم و آواز آسمان است – در قلمرو معنادهی به زیست جهانی دو تقش بنیادین ایفا کرده است: الف) گاه به تکثیر معانی موجود در جهانِ انسانی کمک کرده است؛ ب) و دیگر گاه به تقویت و نهادینه سازی یک معنای ویژه توجه نشان داده است. انبیاء آمدند تا با یکی از این دو کار قدرت انتخاب انسان‌ها را از میان معانی موجود برای زیستنِ در جهان افزایش دهند و به زیباسازی بیشترجهان بپردازند.

آخرین سفیر – رسمی / حقوقی - وصل آسمان و انسان که کمک دیگری به معناگرایی زندگی کرد محمد بن عبدالله (ص) بود.

این