اکثر جمهوری‌خواهان به مسلمانان نگاه منفی دارند

گاردین , 14 آبان 1397 ساعت 0:29

مترجم : نفیسه نیکبخت

بررسی‌های اخیر نشان می‌دهد ۷۱ درصد از جمهوری‌خواهان امریکا معتقدند اسلام با ارزش‌های امریکا مطابق نیست. اگرچه همه امریکایی‌های غیر مسلمان، مسلمانان امریکایی را به‌عنوان بخشی از جامعه امریکا پذیرفته‌اند اکثر جمهوری‌خواهان نسبت به مسلمانان نگاهی منفی دارند.


دونالد ترامپ به دنبال جذب گروه‌های ضدمسلمان برای حمایت از قانون ضدمهاجرتی خویش به ویژه ممنوعیت سفر مسلمانان چند کشور به امریکا است.

براساس تحقیق جدید، ۶۰ درصد جمهوری‌خواهان معتقدند امریکایی‌های مسلمانان به اندازه دیگر امریکایی‌ها وطن‌پرست نیستند. همچنین ۵۶ درصد آنها از ساخته شدن مسجد یا مرکز اسلامی در محل زندگی خود احساس نگرانی می‌کنند.

درمقابل اما ۸۵ درصد از کل امریکایی‌های غیرمسلمان معتقدند که تنوع در امریکا امر مثبتی است و مسلمانان نقش مثبتی در اقتصاد و جامعه امریکا دارند.

۶۶ درصد امریکایی‌های غیرمسلمان ورود حدود صدمسلمان به مناصب سیاسی  را در پی انتخابات ۲۰۱۸ نشانه پیشرفت کشورشان می‌دانند و حدود ۶۰درصد، امریکایی‌های مسلمان را به اندازه دیگر امریکایی‌ها وطن‌پرست و پاسدار قوانین امریکا می‌دانند.

همچنین ۷۱ درصد از امریکایی‌های غیرمسلمان، معتقدند مسلمانان در این کشور مانند افریقایی‌ـ‌امریکایی‌ها تبعیض بسیاری را متحمل می‌شوند، درحالی‌که فقط یک سوم آنها معتقدند نسبت به یهودی‌ها در امریکا تبعیض فراوانی وجود دارد.

اینها در حالی است که امریکایی‌های غیرمسلمان تعداد مسلمانان در امریکا را بیش از اندازه واقعی تصور می‌کنند و  باور دارند که ۱۶ درصد مردم امریکا مسلمانند اما در واقع مسلمانان ۱ درصد از جمعیت امریکا را تشکیل می‌دهند.

مسئول برگزار کننده این تحقیق معتقد است اندازه‌گیری میزان نگاه‌های منفی نسبت به مسلمانان اولین قدم برای درک علت این نوع دیدگاه در امریکاست.


کد مطلب: 8035

آدرس مطلب: http://dinonline.com/doc/news/fa/8035/

دین آنلاین
  http://dinonline.com