پایگاه تحلیلی خبری دین آنلاین - آخرين عناوين دین و اخلاق (معرفی کتب ۱)‫‫‫‫ :: نسخه کامل http://dinonline.com/scenario/book/scenario1 Fri, 20 Sep 2019 04:12:50 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://dinonline.com/skins/default/fa/normal3/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط پایگاه خبری دین آنلاین http://dinonline.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری الف آزاد است. Fri, 20 Sep 2019 04:12:50 GMT دین و اخلاق (معرفی کتب ۱)‫‫‫‫ 60 مشتاقی و مهجوری http://dinonline.com/doc/report/fa/4305/ نگارنده در درآمد بر کتاب چنین می گوید:درونمایه واحد و مشترک گفت و گوهایی که در این مجموعه گرد آمده اند ربط و نسبت سیاست و فرهنگ است. سیاست، چه آن را رقابتی بدانیم که افراد یا گروه هایی که منافع متعارض دارند بر سر کسب قدرت و رهبری وارد آن می شوند، و چه آن را فعالیتهایی تلقی کنیم که غرض از آنها حکومت کردن یا تأثیرگذاشتن بر یک نظام حکومتی یا کسب و حفظ ضبط و مهار یک نظام حکومتی است، و چه آن را ارتباطاتی بینگاریم میان انسان هایی که دغدغه شان حکومت کردن یا تأثیرگذاشتن بر یک نظام حکومتی یا کسب و حفظ ضبط و مهار یک نظام حکومتی است، و چه آن را ارتباطات میان رهبران و غیر رهبران در یک جامعه محسوب داریم. در هر حال، با فرهنگ، به معنای مجموعه ی حالات ذهنی ـ روانی و اعمال فردی و اجتماعی انسانها، ربط و نسبت دارد؛ و این بدان معنا است که چند و چون اوضاع و احوال سیاسی هر جامعه با باورها، دانشها، فهمها، تصورات، تفکرات، استدلالها، احساسات و عواطف، رویاها، تخیلات، توهمات، آرزوها، خواسته ها، نیات، کوشش ها، و اعمال یکایک افراد آن جامعه داد و ستد دارد: در آنها تأثیر می گذارد، از آنها تأثیر می پذیرد، آنها را مساعدت میکند، و با آنها معارضت مییابد؛ و، بالعکس، مولفه های فرهنگی نیز همین گونه داد و ستدها را با اوضاع و احوال سیاسی دارند. هم سیاست به فرهنگ صورت و سیرت خاصی می بخشد و هم فرهنگ به سرشت و سرنوشت سیاست صبغه ای مخصوص میدهد.در باب تاثیر و تاثر و مساعدت و معارضت دو جانبه سیاست و فرهنگ، آنچه بیشتر محل تاکید این قلم است اینست که آثار و نتایج هر عمل سیاسی یا هر نظام سیاسی فقط منحصر به قلمروهای اقتصاد و حقوق نمی شود، بلکه به حیطه های خانواده و تعلیم و تربیت نیز تسری مییابد و از مرز امور مربوط به مادیت و جسم هر در میگذرد و به حوزه ی امور مربوط به معنویت و جان و ذهن و روان پای مینهد. فردیترین، ژرفترین، و نهادیترین لایه های وجود آدمی نیز از دسترس آثار و نتایج اعمال سیاسی یا نظامهای سیاسی بعید و مصون نیست؛ یعنی، مثلا، یک عمل سیاسی نادرست یا یک نظام سیاسی فاسد فقط ساخت های بیرونی و اجتماعی زندگی شهروندان را به تباهی و ویرانی نمی کشد، بلکه ساختهای درونی و فردی زندگی را نیز تباه و ویران میکند و آدمی را حتی از سلامت ذهنی ـ روانی و کمال اخلاقی هم محروم میدارد. از این رو، حتی کسانی که فقط دلمشغولی هایی شخصی دارند و هم و غمشان یکسره معطوف به سلامت ذهنی ـ روانی و کمال اخلاقی خودشان است از توجه و حساسیت نسبت به نهاد و سیاست گریز و گزیری ندارند.اما، باز، مهمتر از این جنبه های توصیفی و واقع نگرانه(factual) ربط و نسبت سیاست و فرهنگ جنبه های توصیه ای و ارزشنگرانه (evaluative) و هنجارگذارانه (normative) آن اند؛ و از این جنبه های توصیه ای آنچه از همه فوری و فوتی تر است اینست که سیاست را تابع اخلاق سازیم، نه اخلاق را طفیل سیاست. به تعبیر دقیقتر، نگذاریم که سیاست مبتنی بر عوامل مادی و مصلحت اندیشانه، مبتنی بر واقعیات سیاسی، و مبتنی بر منافع گروهی، قدرت، زور، و خشونت(realpolitik) اخلاق را در چنگ خود گیرد و آن را به هر شکلی که میخواهد درآورد؛ بلکه کاری کنیم که اهداف و آرمانهای اخلاقی و معنوی بر اعمال سیاسی حاکم شوند.كتاب «مشتاقی و مهجوری» اثر «مصطفی ملكيان» از مجموعه‌ی «بينش معنوی» است كه به همت انتشارات «نگاه معاصر» منتشر شده است. ]]> دین و اخلاق (معرفی کتب ۱)‫‫‫‫ Sun, 12 Oct 2014 22:24:37 GMT http://dinonline.com/doc/report/fa/4305/ دين در ترازوي اخلاق؛ پژوهشي در باب نسبت ميان اخلاق ديني و اخلاق سكولار http://dinonline.com/doc/report/fa/4304/ نگارنده در پیشگفتار، کتاب را چنین معرفی می کند:دین در ترازوی اخلاق مشتمل بر دو بخش و هفت فصل به شرح زیر است: بخش اول حاوی مباحث مقدماتی و بخش دوم متکفل بررسی «اخلاق تشریع» یا «ادب مقام قانونگذاری» است. بخش اول مشتمل بر دو فصل است. فصل اول به درآمدی تاریخی بر بحث رابطه دین و اخلاق می پردازد. این فصل گزارشی موجز و فشرده از نظریه های معروف در باب رابطۀ دین و اخلاق در جهان اسلام و جهان غرب به دست می دهد..فصل دوم، «دین» و «اخلاق» را تعریف می کند. و هدف اصلی آن صرفا ارائه تعریف روشن و دقیقی از مقصود مؤلف از دین و اخلاق در خصوص این تحقیق است. در این فصل دین و اخلاق به معنای عام کلمه از دین و اخلاق به معنای خاص کلمه تفکیک می شوند. دین به معنای عام کلمه عبارت است از تجربه دینی و تفسیر و تبیین این تجربه، و دین به معنای خاصِ کلمه عبارت است از خصوصِ شریعت یا احکام و دستورات عملی دین. اخلاق به معنای خاصِ کلمه یعنی خصوصِ اخلاق ناظر به رفتار، و اخلاق به معنای عام یعنی اخلاق رفتار به علاوه اخلاق پژوهش و تفکر. بخش دومِ کتاب به «اخلاق شریعت» یا «ادب مقام قانونگذاری» می پردازد. این بخش مشتمل بر پنج فصل است به نام های «وابستگی اخلاق به دین»، «وابستگی دین به اخلاق»، «خدمات دین به قلمرو اخلاق»، «ناظر آرمانی و منظر اخلاقی» و «خدا به عنوان ناظرِ آرمانی». در فصل سوم، انواع مختلفی از وابستگی اخلاق به دین تفصیل هر چه تمام تر مورد نقد و بررسی قرار می گیرند. این انواع عبارتند از «وابستگی تاریخی»، «وابستگی زبان شناسانه»، «وابستگی وجودشناسانه»، «وابستگی روان شناسانه» و «وابستگی عقلانی». در این فصل، وابستگی تاریخی اخلاق به دین را پذیرفته می شود، اما سایر انواع وابستگی اخلاق به دین نفی می شود.فصل چهارم به انواع وابستگیِ دین به اخلاق می پردازد. نتیجه اصلی که از مباحث این فصل به دست می آید این است که شریعت به اخلاق وابستگی دارد، اما این وابستگی «حداقلی» است نه «حداکثری». یعنی شریعت در مقام ثبوت و لوح محفوظ چارچوبی اخلاقی دارد و ارادۀ خدای شارع تابع هنجارها و ارزش های اخلاقی است و آنها را نقض نمی کند. در این فصل «قاعده ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع» به تفصیل مورد نقد و بررسی قرار می گیرد.فصل پنجم به خدمات دین در قلمرو اخلاق می پردازد. در این فصل نقش مؤثر آموزه های دینی در اخلاقی شدن و اخلاقی ماندنِ مؤمنان مورد تأکید قرار می گیرد و در عین حال خاطر نشان می شود که این امر به معنای وابستگیِ اخلاق به دین نیست.فصل ششم به دو موضوع «ناظر آرمانی» و «منظر اخلاقی» می پردازد. در این فصل ادعا می شود که درک/ یا اعتبار و صدور حکم اخلاقی دو شرط اساسی دارد. شرط اول این است که آن حکم از «ناظر آرمانی» صادر شود یا توسط او درک شود و شرط دوم این است که آن حکم از «منظر اخلاقی» صادر یا درک شود. بنابراین، حکم اخلاقی یا حکم اخلاقی موجه، به حسب تعریف عبارت است از «حکم ناظر آرمانی که از منظر اخلاقی به موضوع می نگرد». عنوان فصل هفتم، «خدا به عنوان ناظر آرمانی» است. این فصل با استفاده از مباحث فصل پیشین می کوشد تا نشان دهد که اخلاق دینی و اخلاق سکولار سازگارند و پارادوکس اخلاق دینی را به نحوی شایسته و مقبول می توان حل کرد. کتاب دین در ترازوی اخلاق؛ پژوهشي در باب نسبت ميان اخلاق ديني و اخلاق سكولار، نوشتۀ ابوالقاسم فنايي توسط مؤسسه فرهنگی صراط به سال ۱۳۸۴ به زيور طبع آراسته گرديد. ]]> دین و اخلاق (معرفی کتب ۱)‫‫‫‫ Sun, 12 Oct 2014 22:21:47 GMT http://dinonline.com/doc/report/fa/4304/ اخلاق دين‌شناسي؛ پژوهشي در مباني معرفتي و اخلاقي فقه http://dinonline.com/doc/report/fa/4303/ اخلاق دين‌شناسي مشتمل بر هفت فصل به شرح زير است:فصل اول به موضوع «نشاندن فقه به جاي اخلاق» مي‌پردازد. اين فصل مي‌كوشد نشان دهد كه چرا و چگونه در فرهنگ و تمدن اسلامي عقل عملي (و به تبع آن بخشي از عقل نظري) تعطيل گرديده، و فقه جايگزين «اخلاق اجتماعي» شده است. در اين فصل دلايل متعددي كه به سود اشعريت مدرن يا پست مدرن و ضرورت نشاندن فقه به جاي اخلاق عرضه شده، يا در عمق ضمير متشرعان وجود دارد، به تفصيل مورد بررسي قرار مي‌گيرد، و وابستگي منطقي و معرفت‌شناسانه اخلاق به دين، و وابستگي منطقي و معرفت‌شناسانه دين به اخلاق اثبات مي‌شود. وابستگي منطقي و معرفت‌شناسانه اخلاق به دين عبارت از يكي از دو ادعاي زير است:(۱) شناخت يا توجيه معرفت‌شناسانه باورهاي اخلاقي مبتني بر پيش‌فرض‌هاي كلامي/الهياتي است.(۲) فقه جايگزين اخلاق است.اين دعاوي و دلايلي كه به سود آنها آورده شده در اين فصل نقد و ابطال مي‌شوند. سپس نقش اخلاقِ تفكر، اخلاقِ رفتار در دين‌شناسي و شريعت‌شناسي مورد تأكيد قرار مي‌گيرد.فصل دوم به «فقه و چالشهاي عصر جديد» مي‌پردازد. در اين فصل روش تحقيق در فقه سنتي به خاطر بي‌توجهي به «موضوع‌شناسي» و خصوصاً به خاطر غفلت از تفاوتهاي سرنوشت‌ساز دنياي جديد و دنياي قديم و نيز راه حلهاي سنتي در مواجهه با چالشهاي عصر جديد مورد بررسي قرار مي‌گيرند و سپس پاره‌اي از مهم‌ترين ويژگيهاي دنياي جديد از حيث تأثيري كه در شناخت احكام شرعي دارند فهرست مي‌شوند. اين ويژگيها عبارتند از «سكولاريسم»، «نشستن اراده به جاي حق»، «اخلاق مدرن»، «پارادايمها و گفتمانهاي مدرن». با شرح و بسط اين تفاوتها ادعا مي‌شود كه ناكامي فقه سنتي و ناكارآمدي اجتهاد مصطلح در حل مسائل و معضلات هنجاري دنياي جديد از ناديده گرفتن اين ويژگيها و تفاوتها سرچشمه مي‌گيرد.فصل سوم «عقلانيت مدرن و عقلانيت سنتي» را مقايسه مي‌كند و نتيجه مي‌گيرد كه عصري كردنِ انديشه ديني متوقف بر عصري كردنِ عقلانيت و اخلاقي است كه انديشه ديني از آن تغذيه مي‌كند.فصل چهارم «عقلانيت فقهي و عقلانيت عرفي» را مقايسه مي‌كند و فرق و فاصله اين دو نوع عقلانيت را نشان مي‌دهد. مقايسه اين دو نوع عقلانيت از آن‌رو اهميت دارد كه بر طبق ادعاي فقيهان اصولي‌مشرب، علم فقه مبتني بر همان مباني عقلاني‌اي است كه در عرف عقلا بماهم عقلا جريان دارد. مباحث اين فصل نشان مي‌دهد كه چنين نيست و بين عقلانيت فقهي رايج در حوزه‌هاي علميه و عقلانيت عرفي (= فراديني) رايج در خارج از حوزه‌هاي علميه تفاوتهاي بارز و روشني وجود دارد كه قابل انكار نيست.در سه فصل بعدي كه سه تا از نظريه‌هاي مدرني كه بر كارآمد كردن فقه سنتي در مقام پاسخ به پرسشهاي هنجاري عصر جديد ارائه شده، مورد بررسي و نقد قرار مي‌گيرند. اين نظريه‌ها هر سه از آراء نوانديشان مسلمان، خصوصاً از خوانش دكتر عبدالكريم سروش از اين نظري‌ها، اقتباس و سپس شرح و بسط داده شده‌اند. بدين ترتيب، فصل پنجم به «قبض و بسط تئوريك فقه» مي‌پردازد. در اين فصل نگارنده مي‌كوشد در ابتدا گوهر مدعاي نظريه قبض و بسط تئوريك شريعت را عرضه كند و پيامدها و لوازم آن در خصوص فهم دين به معناي خاص كلمه (= شريعت) را شرح دهد، و سپس به نقد اين نظريه بپردازد. مباحث اين فصل عمدتاً ناظر به ديدگاههاي دكتر سروش در باب «انواع معرفت‌شناسي»، «شأن و كاركرد فلسفه علم»، «توصيه‌هاي معرفت‌شناسانه» و «ساختار معرفت و توجيه» است و در طي ان نگارنده مي‌كوشد پاره‌اي از نارسائي‌ها ابهامات اين نظريه را برطرف كند.عنوان فصل ششم عبارت است از «بسطِ تجربه‌ي فقهي نبوي». در اين فصل ابتدا نظريه دكتر سروش در باب بسط تجربه نبوي تشريح مي‌گردد و سپس تلاش مي‌شود تا لوازم و فحواهاي اين نظريه در خصوص فهم شريعت استخراج شده و شرح و بسط كافي بيابد. اين فصل، من حيث المجموع، قرائت متفاوتي از اين نظريه به دست مي‌دهد كه با قرائت دكتر سروش تفاوت‌هاي اصولي دارد.فصل هفتم به تفكيك «ذاتيات» و «عرضياتِ» شريعت، يا تفكيك «ظرف» از «مظروف» و يا تفكيك «دينِ تاريخي» از «دينِ فراتاريخي» مي‌پردازد وبر ضرورت ترجمه فرهنگي متون ديني احتجاج مي‌كند. در اين فصل يكي از مهم‌ترين مباني فقه سنتي در باب ماهيت اجتهاد، و نحوه تفسير متون ديني نقد مي‌شود؛ و سپس به جاي آن روش جديدي براي تفسير متون ديني صرفاً براي فهم آن بخش از متون ديني مناسب است كه بيانگر دين «مطلق» و «فراتاريخي» و «تطبيق‌شده» بر اوضاع و شرايط خاص است به هيچ وجه مناسب نيست، زيرا به فهم نادرست و ناموجه دين منجر مي‌شود. براي فهم درست و موجه اين بخش از متون ديني بايد روش ديگري را به كار برد. اين روش عبارت است از ترجمۀ فرهنگي. بر اساس اين روش، مفسران در آغاز بايد بكوشند محتواي ديني اين بخش از متون ديني را از ظرف آن، كه همان فرهنگ عصر نزول است جدا كنند و سپس آن را در ظرف فرهنگ معاصر بريزند. افزون بر اين، اين فصل دوازده معيار متفاوت براي تفكيك ذاتيات و عرضيات يا تفكيك ظرف از مظروف در قلمرو فقه به دست مي‌دهد. کتاب اخلاق دين‌شناسي؛ پژوهشي در مباني معرفتي و اخلاقي فقه، نوشتۀ ابوالقاسم فنايي توسط انتشارات نگاه معاصر به سال ۱۳۸۹ به زيور طبع آراسته گرديد. ]]> دین و اخلاق (معرفی کتب ۱)‫‫‫‫ Sun, 12 Oct 2014 22:15:54 GMT http://dinonline.com/doc/report/fa/4303/ خوبي، الزام اخلاقي و امر الهي؛ بررسي تطبيقي آراي آدامز و متفكران شيعه http://dinonline.com/doc/report/fa/4302/ در سنت فلسفه تحليلي، نظرهاي متأخر در زمينه‌ نظريه امر الهي آرايي كاملا جديد هستند كه ويژگي‌هاي جذابي دارند. از سوي ديگر به نظر مي‌رسد يكي از دل‌مشغولي ‌هاي متفكران شيعه نيز بررسي رابطه ميان الزام اخلاقي و امر الهي بوده و هست. در ميان فيلسوفان تحليلي نظرهاي آدامز عمق و جذابيت ديگري دارد.او علاوه بر نظريۀ امر الهي، نظريه‌اي جالب توجه در باب «خوبي» نيز ارائه داده كه كاملا الهياتي است و از منظري ديني و خداباورانه تنسيق شده است. بدين ترتيب محور كار را ديدگاه آدامز قرار داديم. طبيعي است كه بهترين منبع، كتاب خوب‌هاي متناهي و خوب نامتناهي بود. اين كتاب مهم‌ترين اثر آدامز به شمار مي‌رود كه نظريه امر الهي خود را به طور كامل و مبسوط در آن بيان كرده است. اين كتاب محصول بازبيني و حك و اصلاح هجده مقاله در حوزه‌هاي اخلاق، فسلفه، دين و الهيات است كه آدامز آن‌ها را به‌صورت يك كل يكپارچه و منسجم مرتب كرده است. او در اين كتاب چارچوبي «خداباورانه» - و نه صرفا مسيحي – را براي اخلاق در نظر گرفته است و قصد دارد نشان دهد كه خداباوري، فهم ما از اخلاق را غني مي‌كند. البته هدف ما شرح و بررسي موشكافانه و كامل كتاب آدامز نبوده است، بلكه قصد ما ارائه امهات بحث او در زمينه «خوبي» و «الزام اخلاقي» است؛ در نتيجه ما صرفا خودمان را به كتاب محدود نكرديم، بلكه مقالات ديگر او و نقدها و دفاعيات مختلف بر كار او را نيز مدنظر قرار داديم تا از اين ميان بصيرت‌هايي براي بخش مربوط به آراي دانشمندان شيعه به‌دست آوريم.آدامز از فيلسوفاني است كه در سنت تحليلي رشد كرده است؛ بنابراين مبناي كار او آراي ديگر فيلسوفان تحليلي خصوصا در فلسفه زبان بوده است. ما سعي كرديم بنيان‌هاي كار او (خصوصا نظريۀ معناشناختي كريپكي – پاتنم در زمينه انواع طبيعي) را به طور دقيق معرفي و بحث كنيم تا نظريه او وضوح بيشتري يابد...چنانچه اشاره شد. بررسي رابطه ميان حسن و قبح و الزام اخلاقي از يك‌سو و فرمان‌هاي خداوند از سوي ديگر يكي از مهم‌ترين و كهن‌ترين مسائل كلامي و اصولي در سنت فلسفه اسلامي و شيعي بوده است. متفكران شيعه و آدامز در پيش‌فرض‌هاي زيادي، از جمله واقع‌گرايي و شناخت‌گرايي در اخلاق، باور به وجود خداوند و باور به خوبي و عدالت‌ نامتناهي خداوند با يكديگر اشتراك دارند، لذا بررسي اينكه اين پيش‌فرض‌هاي مشترك تا چه اندازه به ديدگاه‌هاي مشترك و نزديك به‌ هم يا متفاوت و گاه متضاد در مسائل فرااخلاق انجاميده است، به مقدار زيادي توجه‌برانگيز و جالب است....متفكران شيعه ديدگاه‌هاي مختلفي را درباره تعريف و ماهيت حسن و قبح و الزامات اخلاقي مطرح كرده‌اند. در اين نوشتار درصدد نبوده‌ايم همه اين ديدگاه‌ها را ارائه و بررسي كنيم، بلكه تنها درپي نظرياتي بوده‌ايم كه شباهت معناداري با ديدگاه آدامز داشته باشند و به‌گونه‌اي رهيافت‌هاي مشتركي ميان آنها ديده شود، به همين دليل از ميان اين نظريات متعدد تنها به طرح و بررسي دو نظريه درباره حسن و قبح (نظريه مشهور متكلمان و آخوند خراساني) و يك نظريه درباره الزام (نظريه مشهور متكلمان) و مقايسه آنها با ديدگاه آدامز پرداخته‌ايم. از ديگر مباحث اين كتاب مقايسه ديدگاه آدامز يا اشاعره درباره الزامات اخلاقي است. كتاب «خوبي، الزام اخلاقي و امر الهي؛ بررسي تطبيقي آراي آدامز و متفكران شيعه» اثر مشترك محمود مرواريد و احمدرضا همتي مقدم به سال ۱۳۸۹ از سوي نشر پژهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي قم به زيور طبع آراسته گرديد. ]]> دین و اخلاق (معرفی کتب ۱)‫‫‫‫ Sun, 12 Oct 2014 21:41:24 GMT http://dinonline.com/doc/report/fa/4302/ اخلاق متعاليه ‫‫‫‫‫‫‫(نگاهي به اخلاق و فلسفه اخلاق در حكمت متعاليه)‫ http://dinonline.com/doc/report/fa/4301/ مهمترين مجورهاي این همايش عبارت‌اند از: اخلاق فردي، اخلاق در خانواده، اخلاق اجتماعي و شهروندي، اخلاق سياسي، اخلاق حرفه‌اي، مطالعه تطبيقي در اخلاق اسلامي غرب و شرق.از مجموع نزديك به صد مقاله‌اي كه براي همايش ارسال گرديد، پس از بررسي‌هاي دقيق علمي، تعداد ۳۷ مقاله توسط شوراي علمي همايش انتخاب شد كه در اين مجلد گرد آمده و در اختيار علاقمندان قرار گرفته است. همچنين اين مجموعه دربردارندۀ ميزگردي با عنوان «امكان تأسيس فلسفه اخلاق بر اساس مؤلفه‌هاي فلسفه اسلامي» است كه با حضور اساتيد صاحب‌نظر به بررسي انكان و لزوم پايه‌گذاري فلسفه اخلاقي متناسب با مؤلفه‌هاي فلسفه اسلامي پرداخته است كه اميد است مورد استفاده و بهرمندي قرار گيرد.كتاب «اخلاق متعاليه» در ۱۳۹۱ زير نظر آيت‌الله سيد محمد‌ خامنه‌اي، در ۵۶۴ صفحه و به بهاي ۱۷۲۰۰۰ ريال «شومیز»، ۱۹۵۰۰۰ ريال «گالينگور» از سوي بنياد حكمت اسلامي صدرا انتشار یافته است. ]]> دین و اخلاق (معرفی کتب ۱)‫‫‫‫ Sun, 12 Oct 2014 21:34:25 GMT http://dinonline.com/doc/report/fa/4301/ درآمدی بر اخلاق فلسفی در حکمت متعالیه http://dinonline.com/doc/report/fa/4300/ بخشی از مقدمه کتاب: «اخلاق و نقش آموزه‌های اخلاقی در حسن سلوک و تعامل میان انسان‌ها با یکدیگر، بخش مهمی از دغدغه‌ها و اندیشه‌های متفکران و خردورزان است. ادیان الهی، به خصوص دین اسلام به عنوان اصلی‌ترین مرجع تنظیم روابط فردی و اجتماعی انسان‌ها فصل جامعی از آموزه‌ها و رهنمودهای اصلاحی خود را به تهذیب نفوس مؤمنان و چگونگی تنظیم روابط انسان‌ها با یکدیگر اختصاص داده‌اند.»بخش اول کتاب به مطالبی همچون: «انسان‌شناسی و حکمت متعالیه، اهمیت علم‌النفس نزد ملاصدرا، تعریف نفس، نظر ملاصدرا، رابطه نفس و بدن، بسیط الحقیقة کل الاشیاء، حرکت جوهری استکمالی نفس، تبیین حرکت جوهریه کمالیه نفس، مراحل کمال نفس انسان» اختصاص یافته است.در بخش اول می‌خوانیم: «با برقراری پیوندی خلاقانه میان برهان فلسفی، شهود عرفانی و تعالیم قرآن و سنت، حکیم متأله، ملاصدرا، توانسته است انسان‌شناسی چند بعدی‌ای عرضه کند که به خوبی می‌تواند ساختارهای زیرین حکمت عملی متعالیه و بالتبع مبانی اخلاق فلسفی را فراهم آورد؛ حوزه‌ای را که خود حکیم ملاصدرا به طور مستقل فرصت پرداختن بدانها را نیافت.»بخش دوم به موضوعاتی همچون: «گذر از علم‌النفس به اخلاق متعالیه، نفس فاعل حقیقی افعال اخلاقی، عوالم خیال، مسئله علم در اخلاق متعالیه، بیان فلسفی کمال علمی نفس، حقیقت خیر و شر اخلاقی در حکمت متعالیه، تحلیل فلسفی از کلمات ملاصدرا، عوامل مؤثر در شناخت ملاکات اوصاف اخلاقی، مفهوم کمال در اخلاق متعالیه، ریاضات بدنی و موانع کمال» پرداخته است.کتاب درآمدی بر اخلاق فلسفی در حکمت متعالیه نوشته خلیل‌الرحمان طوسی در ۱۹۲ صفحه به همت انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی روانه بازار نشر شده است. ]]> دین و اخلاق (معرفی کتب ۱)‫‫‫‫ Sun, 12 Oct 2014 21:16:52 GMT http://dinonline.com/doc/report/fa/4300/