پایگاه تحلیلی خبری دین آنلاین - آخرين عناوين پاسخ‌های مجله حوزه به مجتهد شبستری http://dinonline.com/scenario/hoze/Scenario49 Wed, 21 Aug 2019 14:38:16 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://dinonline.com/skins/default/fa/normal3/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط پایگاه خبری دین آنلاین http://dinonline.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری الف آزاد است. Wed, 21 Aug 2019 14:38:16 GMT پاسخ‌های مجله حوزه به مجتهد شبستری 60 درآمدی به پرسشهای مجتهد شبستری http://dinonline.com/doc/note/fa/7770/ ]]> پاسخ‌های مجله حوزه به مجتهد شبستری Sat, 23 Jun 2018 22:19:54 GMT http://dinonline.com/doc/note/fa/7770/ دو راهبرد به احکام اجتماعی شریعت http://dinonline.com/doc/article/fa/7769/ احکام اجتماعی ثابت و ابدی درشریعت موضوع مناقشات دامنه‌داری است. دکترحسین واله، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، نقد استاد محمد مجتهد شبستری را بر موضع فقه سنتی در این موضوع، بخشی از انتقاد گسترده‌تر او به قرآن‌شناسی سنتی می‌داند. وی معتقد است در حالی‌که اصل نقد او صحیح و قابل دفاع است، راهبردی که برای اثبات آن اتخاذ کرده غیرضروری است و دلایلی که پرداخته استوار بر مفروضات زیادی است که قابل مناقشه‌اند. دکترواله معتقد است: امتناع مفاهمه الهی ـ ‌انسانی از این مقدمات است که هم پیامدهای ناپذیرفتنی دارد و هم از توجیه کافی برخوردار نیست. وی براین عقیده است که راهبرد کوتاه‌تر و کم‌حرج‌تری برای اثبات ادعا در دسترس است که بر کثرت‌گرایی تفسیری مبتنی است. یگانه‌گرایی تفسیری منشأ مشترک اشکال در رویکرد سنتی و راهبرد استاد شبستری است. ]]> پاسخ‌های مجله حوزه به مجتهد شبستری Sat, 23 Jun 2018 22:16:49 GMT http://dinonline.com/doc/article/fa/7769/ مروری انتقادی بر قرآن‌شناسی مجتهد شبستری http://dinonline.com/doc/article/fa/7768/ دکتراحمدواعظی، عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم، معتقد است دعاوی و تلقی‌های نامتعارف و ناسازگار با باورداشت‌های قاطبة مسلمین در رویکرد قرآن‌شناسانة مجتهد شبستری دچار ضعف استدلالی است و تلاش‌های ایشان بستری برای مدلّل کردن این دعاوی با کاستی‌ها و ناکامی‌های جدّی مواجه است اما معتقد است: ایشان نه به‌لحاظ ادله درون‌دینی و نه ادله برون‌دینی قادر به موجّه کردن و دفاع استدلالی از این دعاوی نیست. نویسنده کتاب «درآمدی بر هرمنوتیک» در این نوشتار بر قرآن‌شناسی وی متمرکز شده و چالش وی با تقریر رایج و سنتی از وحی و قرآن و نیز تصویر ایشان از قرآن به مثابه روایت و قرائت نبوی از جهان و انسان را نقد کرده است. ]]> پاسخ‌های مجله حوزه به مجتهد شبستری Sat, 23 Jun 2018 22:01:58 GMT http://dinonline.com/doc/article/fa/7768/