پایگاه تحلیلی خبری دین آنلاین - آخرين عناوين چالش‌های ماموریت ابراهیم http://dinonline.com/scenario/events/ Thu, 22 Aug 2019 12:26:53 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://dinonline.com/skins/default/fa/normal3/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط پایگاه خبری دین آنلاین http://dinonline.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری الف آزاد است. Thu, 22 Aug 2019 12:26:53 GMT چالش‌های ماموریت ابراهیم 60 در باب قصه ابراهيم و فرزندش در قرآن http://dinonline.com/doc/article/fa/5540/ «آیا قربانی کردن خود در راه خداوند کاری اخلاقی است؟» اگر پاسخ این پرسش مثبت باشد، آنگاه می‌توان ادعا کرد که کار فرزند ابراهیم اخلاقاً موجه بوده است. کار خود ابراهیم نیز از دو جهت موجه بوده است: یکی این‌که قربانی کردن فرزند قربانی کردن خود است و دیگری این‌که کمک کردن به دیگری برای قربانی کردن خود در راه خدا از نظر اخلاقی نادرست نیست. همچنین می‌توان پرسید: اگر خودکشی برای رهاشدن از درد و رنج جانگاهی که بیماران صعب العلاج به آن دچارند اخلاقاً موجه است، چرا قربانی کردن خود در راه خدا به شرطی که درد و رنجی برای دیگران در بر نداشته باشد و حق دیگران را ضایع نکند، اخلاقاً ناموجه باشد؟ ]]> چالش‌های ماموریت ابراهیم Thu, 17 Sep 2015 08:04:25 GMT http://dinonline.com/doc/article/fa/5540/ دو پرسش اساسی، در بارۀ مسئلۀ "قربانی" http://dinonline.com/doc/article/fa/5539/ در این یادداشت من بر تقدم "اخلاق" بر "ایمان" قائلم. یعنی اگر چه این دو مقوله (اخلاق و ایمان) را علی‌الاصول با هم معارض نمی‌یابم، اما آنجا که ناگزیر تعارضی ظاهری بین این دو مقوله مشاهده شود و حفظ هر دو در نظر باشد و تنها راه چاره این باشد که یکی به نفع دیگری تأویل و تصحيح گردد، من به بازنگري در امر ایمانی به نفع امر اخلاقی قائلم. موضع بنده در این باره بدیع نیست و در این باره با سنت معتزله و موضع علی‌الاصولی متکلمان عقل‌گرای شیعه و نیز در میان متأخران با آراء کسانی مانند آقاي ابوالقاسم فنایی (مؤلف کتاب‌هایی همچون: «اخلاق دین‌شناسی» و «دین در ترازوی اخلاق»)، در عقلی بودن اخلاق و تقدم امر اخلاقی بر امر ایمانی همدلی دارم. ]]> چالش‌های ماموریت ابراهیم Thu, 17 Sep 2015 07:45:16 GMT http://dinonline.com/doc/article/fa/5539/ داستان ابراهیم؛ چهار روایت انسانی و یک روایت ایمانی http://dinonline.com/doc/note/fa/4131/ این چهار روایت، واکنش‎های انسانی و قابل فهم برای همه است و هیچ کس ابراهیم را در این چهار روایت سرزنش نخواهد کرد، بل‎که وی قابل ستایش است. امّا ایمان ابراهیم، فراتر و بسیار دورتر از این واکنش‎های انسانی است. برای دست یابی به ایمان باید از این روایات عبور کرد و فراتر رفت. ]]> چالش‌های ماموریت ابراهیم Sat, 04 Oct 2014 18:59:01 GMT http://dinonline.com/doc/note/fa/4131/ قربانی ابراهیمی، سنتی نوشونده http://dinonline.com/doc/article/fa/4128/ قربانی ابراهیمی داستانی پیچیده است: خشونت نهفته در پسرکشی همراه با آنچه به ویژه پس از ظهور روانکاوی مدرن درباره عقده ادیپ گفته شد، غیراخلاقی بودن فرمان قتل بی‌گناه و قرائت ظاهرگرایانه ابراهیم از فرمانی در رؤیا همه از نگاه عقل مدرن جانکاه است. ]]> چالش‌های ماموریت ابراهیم Sat, 04 Oct 2014 10:45:16 GMT http://dinonline.com/doc/article/fa/4128/