پایگاه تحلیلی خبری دین آنلاین - آخرين عناوين رویکردهای معاصر در معرفت‌شناسی دینی http://dinonline.com/scenario/book/scenario44 Thu, 22 Aug 2019 12:15:54 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://dinonline.com/skins/default/fa/normal3/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط پایگاه خبری دین آنلاین http://dinonline.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری الف آزاد است. Thu, 22 Aug 2019 12:15:54 GMT رویکردهای معاصر در معرفت‌شناسی دینی 60 دلیل‌گراییِ دوران روشنگری(1) http://dinonline.com/doc/article/fa/7647/ کتاب «رویکردهای معاصر در معرفت‌شناسی دینی» ترجمه هاشم مروارید، ترجمه‌ مجموعه‌ منتخبی از مقالات در زمینه‌ معرفت‌شناسی دینی است که دو تن از فیلسوفان دین آن‌ها را گردآوری و ویرایش کرده‌اند. این مجموعه شش بخش دارد که هر بخش به یک رویکرد درباره‌ توجیه باور دینی اختصاص داده شده است. در هر بخش ابتدا سه مقاله رویکرد مورد نظر را توضیح می‌دهد و از آن دفاع می‌کند، سپس مقاله‌ آخر از رویکرد مذکور انتقاد می‌کند. از امتیازات این مجموعه جامعیت آن در گردآوری رویکردهای مختلف، سوگیری نکردن به نفع یک رویکرد مشخص، برجسته بودن نویسندگان مقالات، و وجود کتاب‌نامه‌های جامع در انتهای هر بخش است. علاوه بر مقالات ترجمه‌شده، مقاله‌ای با عنوان «مروری بر رویکردهای معاصر در معرفت‌شناسی دینی» به قلم مترجم در آغاز کتاب آمده است که با مطالعه‌ آن می‌توان دیدی کلی نسبت به این رویکردها پیدا کرد. این مقاله درواقع مقدمه‌ای است برای فهم بهتر مقالات ترجمه‌شده و ربط آن‌ها به یکدیگر. ]]> رویکردهای معاصر در معرفت‌شناسی دینی Tue, 27 Feb 2018 21:08:30 GMT http://dinonline.com/doc/article/fa/7647/ ایراد دلیل‌گرایانه به خداباوری(2) http://dinonline.com/doc/article/fa/7648/ ]]> رویکردهای معاصر در معرفت‌شناسی دینی Tue, 27 Feb 2018 21:05:04 GMT http://dinonline.com/doc/article/fa/7648/ دلیل‌گرایان خداباور و الهیات طبیعی(3) http://dinonline.com/doc/article/fa/7649/ ]]> رویکردهای معاصر در معرفت‌شناسی دینی Tue, 27 Feb 2018 20:50:29 GMT http://dinonline.com/doc/article/fa/7649/ معرفت‌شناسی اصلاح‌شده(4) http://dinonline.com/doc/article/fa/7650/ ]]> رویکردهای معاصر در معرفت‌شناسی دینی Tue, 27 Feb 2018 19:12:01 GMT http://dinonline.com/doc/article/fa/7650/ ایمان‌گرایی ویتگنشتاینی و عمل‌گرایی(5) http://dinonline.com/doc/article/fa/7652/ ]]> رویکردهای معاصر در معرفت‌شناسی دینی Tue, 27 Feb 2018 18:13:43 GMT http://dinonline.com/doc/article/fa/7652/