پایگاه تحلیلی خبری دین آنلاین - آخرين عناوين طرابیشی اندیشمند ناشناخته http://dinonline.com/scenario/persons/scenario26 Wed, 21 Aug 2019 14:38:11 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://dinonline.com/skins/default/fa/normal3/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط پایگاه خبری دین آنلاین http://dinonline.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری الف آزاد است. Wed, 21 Aug 2019 14:38:11 GMT طرابیشی اندیشمند ناشناخته 60 طرابیشی، اندیشمندی دوراندیش http://dinonline.com/doc/note/fa/6450/ نقد، ‌فرایندی سازنده در عرصه علم و دانش است. این رویکرد در قامت کنش کارکردی، باید به پدیده‌ای نهادینه تبدیل شود تا جامعه از چشم‌انداز نقد سازنده، ‌عیب‌ها و خطاها را اصلاح و در مسیر تکامل گام بردارد. از این رو منتقدان هر عرصه از دانش را باید گرامی داشت و در راستای فهم و خوانش نقدهای آنان توجه ویژه نمود در این میان جورج طرابیشی، ‌ اندیشمند، ‌منتقد، ‌مترجم و منتقد ادبی تأثیرگذار در جهان عرب را باید با توجه به این چشم‌انداز مورد توجه قرار داد. ]]> طرابیشی اندیشمند ناشناخته Thu, 02 Jun 2016 21:19:15 GMT http://dinonline.com/doc/note/fa/6450/ قرآن گرایی در مصاف با حدیث گرایی http://dinonline.com/doc/article/fa/6406/ از اسلام قرآن تا اسلام حدیث، عنوان کتابی مهم و ارزشمند از جورج طرابیشی است که در سال 2010 منتشر گردید. درست زمانی که روشنفکران جهان عرب و مخاطبان، منتظر انتشار آخرین حلقه از سلسله نقدهای طرابیشی نسبت به پروژه مطالعاتی جابری بودند، او همگان را شگفت زده کرد و پی ریزی ساختمانی مستقل را آغاز نمود. ]]> طرابیشی اندیشمند ناشناخته Thu, 02 Jun 2016 04:20:39 GMT http://dinonline.com/doc/article/fa/6406/ تأثیر جورج طرابیشی بر فرآیند علمی جهان عرب http://dinonline.com/doc/note/fa/6446/ جورج طرابیشی در قامت ‌متفکری ‌ نکته‌بین، ‌منتقدی مصلح، ‌مترجمی دانا دو تأثیر بنیادین در عرصه علمی جهان عرب به طور خاص و اسلام به طور عام برجا گذاشت. توجه به این دو بخش، بی شک ما را بر جایگاه این اندیشمند عرب و مسیحی واقف می‌سازد. ]]> طرابیشی اندیشمند ناشناخته Thu, 02 Jun 2016 04:19:53 GMT http://dinonline.com/doc/note/fa/6446/ طرابیشی، ناقد ناقد عقل عربی در تکاپو http://dinonline.com/doc/note/fa/6248/ آنچه از آخرین یادداشت‌ها و مصاحبه‌ها قابل فهم است، وی در خصوص رنسانس عربی بسیار ناامید بود و آن را در دسترس و یا حتی قابل تحقق در آینده نزدیک نیز نمی‌دید. از سوی دیگر پیرامون بهار عربی و فضایی که ممکن است بعد از بهار عربی در اغلب کشورها فراهم شود، ابتدا خیلی امیدوار بود اما به مرور زمان، خصوصا بعد از حوادث مصر و سوریه، نسبت به آن بهار، بدبین شد. ]]> طرابیشی اندیشمند ناشناخته Thu, 24 Mar 2016 06:18:20 GMT http://dinonline.com/doc/note/fa/6248/