پایگاه تحلیلی خبری دین آنلاین - پربيننده ترين عناوين دیدگاه :: نسخه کامل http://dinonline.com/reflection/viewpoint Thu, 21 Sep 2017 02:21:13 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://dinonline.com/skins/default/fa/normal3/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط پایگاه خبری دین آنلاین http://dinonline.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری الف آزاد است. Thu, 21 Sep 2017 02:21:13 GMT دیدگاه 60 صدای پای بهار عربی در عربستان http://dinonline.com/doc/note/fa/7518/ اختناق سیاه در حکومت دیکتاتوری عربستان چنان عرصه را بر جریان فکری و اهل قلم و منبر و رسانه تنگ کرده  که تا فضایی برای گفتن و نوشتن باز نشود کسی نمی تواند از حقیقت آن چه در این کشور عقب مانده و ارتجاعی و در عین حال استبداد زده می گذرد مطلع گردد. چیزی به نام رسانه آزاد، آزادی بیان و گرایش های سیاسی فعال در عربستان اصولا وجود ندارد. وابستگی به سیاست های آمریکا ، بی بند و باری اخلاقی و اقتصادی و اجتماعی خانواده حکومتی و واپسگرایی و سلفیت تکفیری دینی به عنوان شاخصه های اصلی جریان حاکم بر عربستان است. جریان اجتماعی اعتراض به وضع موجود گرچه به خاطر خشونت ورزی حاکمیت  و ترس از عواقب آن  آشکارا دیده نمی شود اما کسانی که اعماق گندیده این جامعه را رصد می کنند می دانند که در پس پرده و زیر پوست این جامعه زمزمه های زیادی وجود دارد. اعتراض دستگیر شدگان گرچه بسیار سطحی بوده غالبا از  کنایه های بسیار خفیفی به فضای سیاسی حاکمیت عربستان و نوع نگاهش به قطر و اظهار خرسندی از ارتباط تلفنی بن سلمان و تمیمی ( که با فشار و وساطت ترامپ رخ داد) برای حل و فصل آن  و اصلاح مناسبات دو کشور فراتر نرفته است اما نشان دهنده سطحی از هوشیاری و جسارت در بیان این اندیشه ها هم به شمار می آید. دیروز  وقتی مقاله آقای جمال قاشقچی را در واشنگتن پست خواندم، با فریاد خشمی رو به رو شدم که در طی ده ها سال به‌ندرت از افراد هوادار دستگاه فاسد سعودی شنیده یا دیده بودم. قاشقچی خود از مهره‌های مهم رسانه ای دولت عربستان و از فعال‌ترین و کلیدی‌ترین نیروهای طرفدار خانواده سلطنتی است!  اخیرا به صرف بیان بسیار رقیقی از تحلیل آزاد، ستون او در روزنامه الحیات را با فشار از وی گرفتند و کارها و پیوندهای کلیدی او با برخی از مقامات را قطع نمودند.  قاشقچی در مقاله اش اما از سد امنیت و خط قرمز حکومت سعودی عبور کرده و حرف‌های مهمی زده است. صریحا گفته که عربستان امروز دیگر آن عربستان واقعی نیست! قلع و قمع صداهای آزاد حتی اگر افراد معترض دوست و هوادار باشند به صلاح کشور نیست. او بیان کرده که تا کنون از ترس این که مبادا کار و رزق و روزی اش را قطع کنند حرفی نزده . به قول خودش شش ماه است دارد فکر می کند که آیا حقایقی را بگوید یا نه و تصمیم گرفت که وقتی از آمریکا رفت و قید زن و بچه و کار در داخل را هم زد حالا دیگر با صدای بلند از رسانه معتبر آمریکایی این ها را به زبان بیاورد. گرچه مقاله قاشقچی در داخل دستگاه حاکمیت می تواند جرم بسیار  سنگین و غیر قابل بخشودن او بوده همه ترس او از بن سلمان موجه و درست باشد اما واقعیت این است که وی بر خلاف ادعای آخر مقاله که اگر کسی سکوت کند خیانت کرده است وی نیز هنوز در حال خیانت ورزی است. مقاله وی بجز اعتراض به سطحی از اتفاقات عربستان اصولا وارد اعماق آسیب های دیکتاتوری و فساد سیاسی و اخلاقی نشده است. البته این امر قابل درک است چون خود وی و امثال او  بزرگ شده همان منجلاب حاکمیتی عربستانند اما همین مقدار هم نشان از بالا گرفتن موج نارضایتی در داخل این کشور است. سی شخصیت برجسته دینی و سیاسی در زندان و جمال قاشقچی فراری و افشاکننده فساد سیاسی حاکمیت زمزمه‌های تازه‌ای برای بیان برخی از حقایق از  حیات سیاسی عربستان است.  جنایت های فراموش نشدنی و سیاه دولت عربستان و شکست طرح های حاکمان بی تجربه و آلوده عربستانی در منطقه و خیانت های در سطح امت اسلامی و جهان عرب بیش از هر زمانی زمینه را برای ادامه خط افشاگرانه قاشقچی و بلند کردن صدای اعتراض به حاکمیت این کشور است. آیا براستی زمزمه بیداری در عربستان به گوش می رسد ]]> دیدگاه Wed, 20 Sep 2017 14:42:27 GMT http://dinonline.com/doc/note/fa/7518/