پایگاه تحلیلی خبری دین آنلاین - آخرين عناوين دین و اخلاق (معرفی کتب ۱)‫‫‫‫ http://dinonline.com/scenario/book/scenario1 Thu, 22 Aug 2019 12:26:28 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://dinonline.com/skins/default/fa/normal3/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط پایگاه خبری دین آنلاین http://dinonline.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری الف آزاد است. Thu, 22 Aug 2019 12:26:28 GMT دین و اخلاق (معرفی کتب ۱)‫‫‫‫ 60 مشتاقی و مهجوری http://dinonline.com/doc/report/fa/4305/ اين كتاب که در شانزده بخش با پانزده مقاله سامان یافته است،به موضوعات تفكر دينی، فلسفه‌ اسلامی، معنويت و فرهنگ و سياست با عنوان‌های «رويكرد متفاوت در تاريخ‌ فلسفه نگاری»، «وضعيت تفكر در ايران معاصر»، «حوزه و دنيای جديد»، «دويدن در پی آواز حقيقت»، «گفتاری در باب كلام جديد»، «هر كس خود بايد به زندگی خود معنا ببخشد»، «بحران اخلاق و معنويت»، «معنويت و محبت چكيده‌ی همه‌ی اديان است»، «روشن‌فكری دينی و اصلاحات اجتماعی»، «هرمنوتيك قرآن و تعارض‌های عقل جديد و وحی»، «زن، مرد، كدام تصور»، «گفت‌وگو درباره‌ حاكميت دينی»، «فلسفه‌ فقه»، «عقلانيت، دين، نوانديشی» و ‫‫‫‫«چه بايد بشود» اختصاص یافته است. ]]> دین و اخلاق (معرفی کتب ۱)‫‫‫‫ Sun, 12 Oct 2014 22:24:37 GMT http://dinonline.com/doc/report/fa/4305/ دين در ترازوي اخلاق؛ پژوهشي در باب نسبت ميان اخلاق ديني و اخلاق سكولار http://dinonline.com/doc/report/fa/4304/ این کتاب به موضوعاتی چون «اخلاق تشریع»، «وابستگی اخلاق به دین»،‌ «خدمات دین در قلمرو اخلاق» و ... می‌پردازد. ‫‫‫ ]]> دین و اخلاق (معرفی کتب ۱)‫‫‫‫ Sun, 12 Oct 2014 22:21:47 GMT http://dinonline.com/doc/report/fa/4304/ اخلاق دين‌شناسي؛ پژوهشي در مباني معرفتي و اخلاقي فقه http://dinonline.com/doc/report/fa/4303/ این کتاب به موضوعاتی چون «فقه و چالشهاي عصر جديد»، «نشاندن فقه به جاي اخلاق»، «عقلانيت مدرن و عقلانيت سنتي» و ... را شامل می‌شود.‫‫‫ ]]> دین و اخلاق (معرفی کتب ۱)‫‫‫‫ Sun, 12 Oct 2014 22:15:54 GMT http://dinonline.com/doc/report/fa/4303/ خوبي، الزام اخلاقي و امر الهي؛ بررسي تطبيقي آراي آدامز و متفكران شيعه http://dinonline.com/doc/report/fa/4302/ نگارندگان در مقدمه، كتاب پيشِ رو را چنين معرفي مي‌كنند: كتاب حاضر محصول طرح پژوهشي است كه هدف آن بررسي يكي از شاخص‌ترين آراي اخير در زمينه «نظريه امر الهي» و مقايسه آن با برخي از مهم‌ترين نظريات متفكران شيعه است..... پس از مطالعه آراي مختلف در زمينه نظريه امر الهي خصوصا ديدگاه‌هاي اخير كه توسط آلستون، آدامز و كويين (كويين متأخر) ارائه شده، نظريه‌هاي روبرت آدامز را براي نقد و بررسي برگزيديم. ]]> دین و اخلاق (معرفی کتب ۱)‫‫‫‫ Sun, 12 Oct 2014 21:41:24 GMT http://dinonline.com/doc/report/fa/4302/ اخلاق متعاليه ‫‫‫‫‫‫‫(نگاهي به اخلاق و فلسفه اخلاق در حكمت متعاليه)‫ http://dinonline.com/doc/report/fa/4301/ در پیشگفتار کتاب می خوانیم: بنياد حكمت صدرا در راستاي ترويج حكمت عملي و كاربردي و معرفي آن در جامعه و بمنظور نهادينه شدن حكمت در زندگي فردي و اجتماعي، پانزدهمين همايش از سلسله همايش‌هاي ساليانه خود را به موضوع «اخلاق متعاليه» با محوريت بهره‌گيري از الگوي حكمت عملي متعاليه در جامعه امروزي اختصاص داد. ]]> دین و اخلاق (معرفی کتب ۱)‫‫‫‫ Sun, 12 Oct 2014 21:34:25 GMT http://dinonline.com/doc/report/fa/4301/ درآمدی بر اخلاق فلسفی در حکمت متعالیه http://dinonline.com/doc/report/fa/4300/ کتاب درآمدی بر اخلاق فلسفی در حکمت متعالیه، از «یک مقدمه و دو بخش با نام انسان‌شناسی و فلسفه اخلاق متعالیه» تدوین شد. ]]> دین و اخلاق (معرفی کتب ۱)‫‫‫‫ Sun, 12 Oct 2014 21:16:52 GMT http://dinonline.com/doc/report/fa/4300/