پایگاه تحلیلی خبری دین آنلاین - آخرين عناوين رابطه دین و اخلاق در بستر اندیشه (ترجمه مقاله دین و اخلاق دایرةالمعارف فلسفی استنفورد)‫ http://dinonline.com/scenario/solicitude/scenario12 Thu, 22 Aug 2019 12:11:11 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://dinonline.com/skins/default/fa/normal3/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط پایگاه خبری دین آنلاین http://dinonline.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری الف آزاد است. Thu, 22 Aug 2019 12:11:11 GMT رابطه دین و اخلاق در بستر اندیشه (ترجمه مقاله دین و اخلاق دایرةالمعارف فلسفی استنفورد)‫ 60 بخش نخست: فلسفه یونان باستان http://dinonline.com/doc/article/fa/4977/ در اندیشه غرب، از آغاز، دین و اخلاق رابطه نزدیکی با هم داشته‌اند، اما این مقاله از مرزهای اندیشه یونانی یا مسیحیت و یهودیت فراتر نمي‌رود و مطالعه بيشتر در ساير سنت‌هاي فکري را به مقالات دیگری درباره اندیشه شرقی که در دائره‌المعارف‌ها و سایر منابع وجود دارد، واگذار مي‌کند. هدف ما از اینکه در روندی تاریخی به رابطه دین و اخلاق می‌پردازيم، اثبات این ادعاست که اخلاق و دین تا همین سال‌های اخیر از یکدیگر غیرقابل انفکاک بوده‌اند و واژگان و اصطلاحات اخلاقی ما هنوز هم به طرز عمیقی با تاریخ دین پيوند خورده‌اند. در اين جستار شما با یک گزارش گونه‌شناسانه یا گزارش نموداری ِ محض مواجه نیستيد و نيز تئوری‌های اخلاقی فیلسوفان نامدار هم به طور عمیق توصیف نخواهد شد، در عوض، تمرکز بر چیزهایی خواهد بود که این فیلسوفان، درباب ارتباط دین و اخلاق گفته‌اند. ]]> رابطه دین و اخلاق در بستر اندیشه (ترجمه مقاله دین و اخلاق دایرةالمعارف فلسفی استنفورد)‫ Sat, 25 Apr 2015 12:00:29 GMT http://dinonline.com/doc/article/fa/4977/ بخش دوم: کتاب مقدس http://dinonline.com/doc/article/fa/4976/ ]]> رابطه دین و اخلاق در بستر اندیشه (ترجمه مقاله دین و اخلاق دایرةالمعارف فلسفی استنفورد)‫ Sat, 25 Apr 2015 11:59:47 GMT http://dinonline.com/doc/article/fa/4976/ بخش سوم: قرون وسطی http://dinonline.com/doc/article/fa/4975/ ]]> رابطه دین و اخلاق در بستر اندیشه (ترجمه مقاله دین و اخلاق دایرةالمعارف فلسفی استنفورد)‫ Sat, 25 Apr 2015 11:58:29 GMT http://dinonline.com/doc/article/fa/4975/ بخش چهارم: دوره جدید http://dinonline.com/doc/article/fa/4974/ ]]> رابطه دین و اخلاق در بستر اندیشه (ترجمه مقاله دین و اخلاق دایرةالمعارف فلسفی استنفورد)‫ Sat, 25 Apr 2015 11:57:22 GMT http://dinonline.com/doc/article/fa/4974/ بخش پنجم: قرن بیستم http://dinonline.com/doc/article/fa/4973/ ]]> رابطه دین و اخلاق در بستر اندیشه (ترجمه مقاله دین و اخلاق دایرةالمعارف فلسفی استنفورد)‫ Sat, 25 Apr 2015 11:56:01 GMT http://dinonline.com/doc/article/fa/4973/