درباره ما
پایگاه تحلیلی خبری دین‌پژوهی دین‌آنلاین

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: سیدرضا سجادی‌نژاد
سردبیر: سیدرضا سجادی‌نژاد
آدرس: تهران، خیابان کارگر جنوبی، خیابان آیرم، پلاک ۱۴، واحد ۱۴
تلفکس: ۶۶۴۲۴۳۴۰